Dekarbonizacja budynków i wskaźniki ESG

Opublikowano w

LinkedIN (5)

Lidia Grzegorczyk

W ubiegłym roku VELMA ESG była pierwszą Polską firmą, będącą akredytowanym dostawcą metodyki CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor). W ślad za nami obserwowaliśmy coraz większe zainteresowanie metodyką CRREM, co nas bardzo cieszy, ponieważ dekarbonizacja stała się kluczowym elementem strategii ESG oraz jednym z elementów analiz wielokryterialnych do znalezienia optymalnego rozwiązania dla redukcji energii i emisji GHG w budynkach.

 

Dekarbonizacja budynków

 

Dekarbonizacja budynków polega na zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla (CO2) związanych z budynkami, zarówno podczas ich budowy, jak i eksploatacji. Jest to niezbędne, ponieważ budynki są odpowiedzialne za znaczną część globalnych emisji CO2.

 

Według raportu IEA Global Status Report (Międzynarodowa Agencja Energetyczna) około 36% światowego zużycia energii i 39% emisji dwutlenku węgla związanych z energią jest rozliczanych z globalnego sektora budynków i budownictwa. Aby poprawić zużycie energii przez nieruchomości, branża nieruchomości musi w coraz większym stopniu zająć się łagodzeniem bezpośrednich i pośrednich emisji wynikających z etapu budowy nowych budynków lub renowacji oraz, w stosownych przypadkach, z demontażu pod koniec ekonomicznego okresu użytkowania. Ze względu na niski wskaźnik renowacji istniejących zasobów europejskich oraz szczególne wymagania wynikające ze zmian klimatycznych, każdy wzrost efektywności energetycznej wymaga bardziej energetycznych modernizacji istniejących zasobów nieruchomości w celu zmniejszenia śladu węglowego.

 

Dlaczego ważne?

 

  1. Pozyskanie finansowania na inwestycję: np. termomodernizacji. Warunkiem wielu produktów bankowych jest spełnienie minimalnych wymagań, np. oszczędności energii i GHG na poziomie minimum 30%, aby uzyskać dofinansowanie.
  2. Zmniejszenie Emisji CO2: Dekarbonizacja budynków może znacznie przyczynić się do zmniejszenia globalnych emisji CO2, co jest kluczowe dla ograniczenia globalnego ocieplenia.
  3. Oszczędność Energetyczna: Budynki zdekarbonizowane są zazwyczaj bardziej energooszczędne, co przekłada się na niższe rachunki za energię.
  4. Zdrowie i Dobrostan: Zdekarbonizowane budynki często mają lepszą jakość powietrza wewnętrznego, co może przyczynić się do poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców.

Po co mi analiza CRREM?

 

Metodyka CRREM to narzędzie, które pomaga właścicielom nieruchomości ocenić ryzyko związane z emisjami CO2. Umożliwia ona porównanie aktualnych i przyszłych emisji budynku z sektorowymi ścieżkami dekarbonizacji, które są zgodne z celami Porozumienia Paryskiego.

Metodyka pozwala określić następujące aspekty:

  1. Ocena Ryzyka: Metodyka CRREM pomaga właścicielom nieruchomości zrozumieć, jakie ryzyko niesie ze sobą niewdrożenie działań dekarbonizacyjnych.
  2. Planowanie Działań: Dzięki CRREM, właściciele nieruchomości mogą planować i wdrażać działania dekarbonizacyjne w sposób efektywny pod względem kosztów.
  3. Zgodność z Regulacjami: CRREM pomaga w dostosowaniu się do przyszłych regulacji dotyczących emisji CO2 w sektorze nieruchomości.

 

 

Jak powiązać dekarbonizację z raportem ESG w portfolio nieruchomości?

 

 

Dekarbonizacja i raportowanie ESG (Environmental, Social, and Governance – Środowiskowe, Społeczne i Zarządzanie) są dwoma kluczowymi elementami zrównoważonego rozwoju zwłaszcza w ESRS E1 (nowych wytycznych raportowania ESG według CSRD). Dekarbonizacja wpisuje się w raport ESG w następujący sposób:

  1. Zmniejszenie Emisji CO2: Dekarbonizacja przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2, co jest kluczowe dla ograniczenia globalnego ocieplenia. Jest to bezpośrednio związane z celami środowiskowymi ESG.
  2. Zrównoważony Rozwój: Dekarbonizacja jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju, który jest głównym celem raportowania ESG.
  3. Reputacja i Zadowolenie Interesariuszy: Firmy, które podejmują działania na rzecz dekarbonizacji, mogą poprawić swoją reputację i zadowolenie interesariuszy, co jest ważne dla aspektów społecznych (S) i zarządzania (G) w ESG.

Dekarbonizacja budynków i metodyka CRREM są nie tylko ważne, ale wręcz niezbędne w dzisiejszych czasach z punktu widzenia realizacji strategii długoterminowej oraz pozyskiwania finansowani na inwestycje. Dlatego też, każdy właściciel nieruchomości powinien rozważyć ich zastosowanie.

 

O tym jakie wskaźniki ESG należy raportować dla budynków zapraszamy do kontaktu na Velma ESG

 

Service Providers – CRREM Project

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO