ESRSy opublikowane

Opublikowano w

Nowe raportowanie ESG co musisz wiedzieć (1)

Lidia Grzegorczyk

Komisja Europejska opublikowała akt delegowany w sprawie pierwszego zestawu europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) w dniu 31 lipca 2023 r. Dalsze prace koncentrują się kolejnymi krokami: wytycznymi wdrożeniowymi, ESRS dla MŚP i sektorów.

Dwanaście ESRS zapewnia proporcjonalny, ale kompleksowy zakres zagadnień niezależnych od sektorów, środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem. Przyjęcie przez Komisję Europejską tego pierwszego zestawu ESRS stanowi kamień milowy w zakresie odpowiedniej i porównywalnej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, dotyczącej wpływu przedsiębiorstw na ludzi i środowisko oraz ryzyka finansowego i szans przedsiębiorstw związanych ze zrównoważonym rozwojem – czytamy w informacji prasowej.[1]

EFRAG jest również świadomy przyszłych wyzwań i jest w pełni zaangażowana w ogólny sukces raportowania zrównoważonego rozwoju w oparciu o ESRS w Unii Europejskiej i na świecie. EFRAG czyni obecnie znaczne wysiłki w celu opracowania standardów dla MŚP i przygotowania wytycznych w celu wspierania wdrażania, interoperacyjności ESRS z pokrywającymi się standardami ISSB jako wkład we wspólną pracę z ISSB oraz interoperacyjności ESRS z innymi odpowiednimi standardami międzynarodowymi. Wytyczne wspierające przedsiębiorstwa w praktycznym stosowaniu ESRS ułatwiają sensowną i porównywalną sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Podczas sesji publicznej 23 sierpnia SRB EFRAG otrzyma aktualne informacje na temat pierwszego projektu wytycznych wdrożeniowych EFRAG i często zadawanych pytań dotyczących oceny istotności (MAIG) i łańcucha wartości (VCIG). Powiązane dokumenty zostaną opublikowane najpóźniej 16 sierpnia 2023 r. Ponadto EFRAG SRB i EFRAG SR TEG rozważą odpowiedzi udzielone w ramach konsultacji Komisji Europejskiej w celu uzyskania opinii na portalu Wyraź swoją opinię na temat projektu ESRS w celu określenia priorytetowych obszarów wymagających dalszych wytycznych . Ponadto EFRAG wkrótce utworzy na swojej stronie internetowej pojedynczy punkt dostępu do pytań aplikacyjnych ESRS od zainteresowanych stron – czytamy w komunikacie.[1]

 

 

 

 

[1] News – EFRAG

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO