Finalne wersje Europejskich Standardów Zrównoważonego Raportowania

Opublikowano w

Frame 151

Lidia Grzegorczyk

Europejskie Standardy Zrównoważonego Raportowania (ang. ESRS)


W poprzednim artykule pisałam o przyjęciu przez PE nowych zasad sprawozdawczości dla przedsiębiorstw (Szczegóły TUTAJ). Wszystkie duże przedsiębiorstwa w UE będą musiały ujawniać dane dotyczące wpływu ich działalności na ludzi i planetę oraz wszelkich zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju, na które są narażone.

Dziś już wiemy, że zostały ostateczne wersje wytycznych zostały przekazane Komisji Europejskiej przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

 • Jednolite wytyczne będą obowiązywały wszystkie spółki objęte nową Dyrektywą w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju CSRD (przyjętą przez Parlament Europejski 10 listopada br.).
 • Dotychczas możliwa była dowolność w wyborze standardów raportowania, a polskie firmy korzystały najczęściej z GRI, które nadal mocno opiera się na tychże wytycznych.
  Do 30 czerwca 2023 r. Komisja Europejska opublikuje ESRS we wszystkich językach państw członkowskich (w formie aktów delegowanych).
 • Pierwsze raporty spółek, sporządzone według nowych wytycznych zostaną opublikowane w 2025 roku

Co się zmieni?

 

 • Przejrzystość w kwestiach ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania ma stać się normą dla dużych firm
 • UE zostanie liderem w światowych standardach raportowania zrównoważonego rozwoju
 • Około 50 000 firm, które mają zostać objęte nowymi przepisami, w porównaniu z obecnymi 11 700

 

Kogo dotyczą przepisy?

 

Zasady zaczną obowiązywać w latach 2024-2028:

 • Od 1 stycznia 2024 r. dla dużych spółek interesu publicznego (zatrudniających powyżej 500 pracowników) już objętych dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, ze sprawozdaniami do 2025 r.
 • Od 1 stycznia 2025 r. dla dużych przedsiębiorstw, które obecnie nie podlegają dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (z ponad 250 pracownikami i/lub 40 mln EUR obrotów i/lub 20 mln EUR całkowitych aktywów), ze sprawozdaniami do 2026 r.
 • Od 1 stycznia 2026 r. dla MSP i innych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, ze sprawozdaniami do 2027 r. MSP mogą zrezygnować do 2028 r.

 

Struktura ESRS

W raportach przedsiębiorstwa będą ujawniać trzy poziomy wskaźników: niezależne od sektora, specyficzne dla sektora oraz specyficzne dla danego podmiotu.

Poznaliśmy już pierwszy zestaw standardów, który będzie obejmować wszystkie firmy niezależnie od sektora i branży, w której działają. 12 opublikowanych standardów dzielimy na standardy przekrojowe, środowiskowe (E), społeczne (S) i dotyczące ładu korporacyjnego (G). Łącznie zawierają one 84 wymagań ujawnień, zarówno ilościowych jak i jakościowych.

 

Kliknij slajdy poniżej i dowiedz się więcej:

Chętnie skonsultujemy i wyjaśnimy wątpliwości – zapraszamy do współpracy lub kontaktu TUTAJ

Zespół VELMA ESG

 

 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO