GRI i ESRS – czyli wykorzystaj już obecne wskaźniki ESG

Opublikowano w

LinkedIN (6)

Lidia Grzegorczyk

Nowy protokół ustaleń (MoU) z EFRAG, który uzasadnia korzyści wynikające z dostosowania europejskich standardów raportowania na temat zrównoważonego rozwoju ESRS i GRI Standards.

Mapowanie GRI i ESRS możesz znaleźć na naszej platformie do raportowania ESG i skorzystać z 3 miesięcznej wersji pilotażowej na www.velmaesg.com

Dzięki ścisłej współpracy podczas opracowywania projektu Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), EFRAG i GRI 30.11.2023 potwierdziły, że osiągnęły wysoki poziom interoperacyjności pomiędzy Standardami ESRS i GRI w odniesieniu do raportowania wpływu.

Draft indeksu został przygotowany z punktu widzenia UE, gdzie podmioty objęte zakresem CSRD będą podlegać obowiązkowemu systemowi określonemu przez ESRS, obejmującemu ujawnienia i definicje, w przypadku których wymogi aktualnych standardów podlegają ocenie istotności spraw i informacji. Dlatego Wskaźnik Interoperacyjności jest narzędziem mapującym, które pomaga jednostkom zrozumieć podobieństwa pomiędzy dwoma standardami raportowania zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do skutków.

 

Biorąc pod uwagę osiągnięty wysoki poziom interoperacyjności, podmioty raportujące w ramach ESRS można uznać za raportujące „w odniesieniu” do Standardów GRI (por. GRI 1: Foundation 2021). Indeks [draft] pokazuje związek pomiędzy ujawnieniami ESRS i GRI, aby ułatwić raportowanie „w odniesieniu” do Standardów GRI. Dokonując oceny istotności osoba raportująca ESRS może stwierdzić, że niektóre kwestie i ujawnienia, które nie są szczegółowo omówione przez ESRS i które zostały zidentyfikowane jako różnice w stosunku do Standardów GRI, mogą zostać zgłoszone w oświadczeniu o zrównoważonym rozwoju ESRS jako ujawnienia specyficzne dla jednostki, gdy spełnione są warunki określone w ESRS 1 paragraf 11. Draft indeksu może także wspierać raportujących ESRS, którzy chcą raportować „zgodnie” ze Standardami GRI (patrz GRI 1: Foundation 2021), w takim przypadku musieliby zgłosić dodatkowe obowiązujące wymagania GRI nieobjęte ESRS w swoje oświadczenie o zrównoważonym rozwoju, zgodnie z postanowieniami ESRS 1 paragraf 114.

 

Aby jeszcze bardziej uprościć procesy raportowania, EFRAG i GRI pracują nad cyfrową tabelą korespondencji w celu osiągnięcia cyfrowej interoperacyjności dla Standardów ESRS i GRI. Wspólne ujawnienia oznaczone w ramach taksonomii cyfrowej ESRS i taksonomii cyfrowej GRI mogą zawierać odniesienia, aby umożliwić sprawne raportowanie cyfrowe po stronie sporządzającego.

 

Przykład mapowania wskaźników:

Źródło: [draft] GRI-ESRS Interoperability Index, gri-standards-and-esrs-draft-interoperability-index_20231130-final.pdf (globalreporting.org) [dostęp 4.12.2023]

 

Po więcej zapraszamy do konsultacji i zadawania pytania w zakładce KONTAKT

 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO