Porównanie wskaźników ESG dla firm z sektora przemysłu

Opublikowano w

LinkedIN (11)

Lidia Grzegorczyk

W dzisiejszym wpisie dowiesz się:

✅ jakie wskaźniki są najczęściej publikowane w sektorze przemysłu w każdej części E, S i G.

✅ na co sektor przemysłu najczęściej zwraca uwagę raportując ryzyka E, S i G

✅ jaki jest udział procentowy % każdego ze wskaźników ESG w przemyśle

 

Wskaźniki środowiskowe ESG w przemyśle

 

Do najczęściej raportowanych wskaźników z obszaru E – środowisko w sektorze przemysłu należą poniższe wskaźniki. Uszeregowane je w kategorii najczęściej ujawnianych w raportach ESG.

 1. Możliwości wykorzystania czystych, zielonych technologiach i rozwiązań,
 2. Toksyczne emisje i odpady,
 3. Emisji dwutlenku węgla,
 4. Różnorodność biologiczna i użytkowanie gruntów,
 5. Pozyskiwanie surowców,
 6. Możliwości w zielonym budownictwie,
 7. Stres wodny – wykorzystanie wody.

Spójrzmy jak kształtuje się to na wykresie:

 

Sprawdźmy dodatkowo jak sektor przemysłu wypada na tle pozostałych w ramach najczęściej ujawnianego wskaźnika obszaru środowiska czyli: Możliwości wykorzystania czystych, zielonych technologiach i rozwiązań. Firmy są oceniane pod kątem ich potencjału w zakresie innowacji w zakresie czystych technologii, strategicznych inicjatyw rozwojowych i przychodów generowanych przez czyste technologie. Wyniki są następujące (rys. 2). Okazuje się, że sektor IT oraz przemysł wykorzystuje największe możliwości wobec czystych, zielonych technologiach i rozwiązań.

Rys. 2 Sektory, w których możliwości wykorzystania czystych, zielonych technologiach i rozwiązań są największe oraz najczęściej stosowane. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MSCI.[1]

 

 

Wskaźniki społeczne ESG w przemyśle

 

Do najczęściej raportowanych wskaźników z obszaru S – społeczeństwo w sektorze przemysłu należą poniższe wskaźniki. Uszeregowane je w kategorii najczęściej ujawnianych w raportach ESG.

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie i bezpieczeństwo
 2. Rozwój Kapitału Ludzkiego
 3. Prywatność i bezpieczeństwo danych
 4. Bezpieczeństwo i jakość produktu
 5. Stosunki społeczne
 6. Bezpieczeństwo chemiczne
 7. Ochrona finansowa konsumentów

Spójrzmy jak kształtuje się to na wykresie:

Rys. 3 Publikacja wskaźników społecznych S w raportach ESG dla firm z sektora przemysłu (najczęściej ujawnianie informacje). Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MSCI.[1]

 

Sprawdźmy dodatkowo jak sektor przemysłu wypada na tle pozostałych w ramach najczęściej ujawnianego wskaźnika obszaru społecznego czyli: Zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie i bezpieczeństwo. Firmy oceniane są na podstawie złożoności siły roboczej (wielkość, intensywność pracy i regiony działania), relacji między kierownictwem a pracownikami, siły ochrony pracowników oraz wysiłków na rzecz zaangażowania pracowników. W sektorze usług i przemysłu wskaźnik zarządzania zasobami ludzkimi jest najczęściej stosowanym, jak wynika z danych MSCI [1]. Spójrzmy jak kształtuje się to na wykresie kołowym (rys.4)

 

Rys. 4 Sektory, w których zarządzanie zasobami ludzkimi jest największe oraz najczęściej stosowane. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MSCI.[1]

 

 

Wskaźniki ładu korporacyjnego G w ESG dla przemysłu

 

Filar ten ocenia wpływ ładu korporacyjnego i praktyk etyki biznesowej spółek na inwestorów. Wszystkie spółki są oceniane pod kątem wszystkich kluczowych kwestii związanych z zarządzaniem, w tym własności i kontroli, zarządu, wynagrodzeń, księgowości, etyki biznesowej i przejrzystości podatkowej. Dla tego przypadku szacuje się, żę 45,5% firm z sektora przemysłu prezentuje większość wskaźników z obszaru ładu korporacyjnego. [1]

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Materiał został opracowany na bazie danych statystycznych pochodzących z MSCI i mapy istotności [1]

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO