Uporządkuj ESG – podwójna istotność cz. 1

Opublikowano w

Nowe raportowanie ESG co musisz wiedzieć (2)

Lidia Grzegorczyk

🔔 Rozpoczynamy kolejny cykl podstawowych i najważniejszych informacji dot. raportowania ESG. Mimo wielu naszych szkoleń nadal obserwuję wiele wyzwań wśród przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy dopiero rozpoczynają raportowanie ESG. Dziś o podwójnej istotności w ramach raportowania ESG.

 

Jeśli potrzebujesz dowiedzieć się:

✅ co to jest podwójna istotność w raportowaniu ESG?
✅ jak nowa Dyrektywa CSRD wpłynie na Twoją firmę?
✅ czy Twoja firma jest zobligowana przygotować raport ESG?
✅ od czego rozpocząć raportowanie ESG według nowych ESRS?

 

Ten artykuł jest dla Ciebie.

 

O tym kto i kiedy powinien raportować ESG pisałam TUTAJ. Jednak w dużym skrócie:

  • jeśli zatrudniasz powyżej 250 pracowników do odpowiedni moment aby rozpocząć budowanie wiedzy i zebranie danych koniecznych do raportowania za 2025 rok, ponieważ wszystkie duże organizacje notowane i nienotowane oraz pozostałe duże grupy kapitałowe mają obowiązek zastosowania pełnych ESRS według Dyrektywy CSRD.

 

CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) znacznie zwiększa liczbę ujawnień, które przedsiębiorstwa muszą ujawniać na temat „istotnych” kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem (oprócz niektórych ujawnień na poziomie podstawowym). W szczególności firmy, które powinny składać sprawozdania w ramach CSRD, muszą przeprowadzić „podwójną ocenę istotności”, aby określić, które kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju są najbardziej istotne dla organizacji i jej interesariuszy.

 

Co to w zasadzie jest podwójna istotność?

 

Ocena podwójnej istotności nie tylko określa zakres raportowania zrównoważonego rozwoju organizacji. Umożliwia także efektywną alokację zasobów potrzebnych do osiągnięcia zgodności z CSRD i dostarcza niezbędnych informacji do kształtowania strategii firmy.

 

Przeprowadzenie oceny „podwójnej istotności” jest obowiązkowe na mocy dyrektywy w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej dotyczącej zrównoważonego rozwoju (z ang. CSRD). Słowo operacyjne jest tutaj podwójne. Odnosi się to do faktu, że firmy sporządzające sprawozdania dotyczące zrównoważonego rozwoju muszą rozważyć znaczenie kwestii zrównoważonego rozwoju z dwóch perspektyw. Z jednej strony organizacje mają wpływ na ludzi i środowisko (widok od wewnątrz), np. szkody człowieka na środowisko. Z drugiej strony wydarzenia i wydarzenia związane ze zrównoważonym rozwojem stwarzają (nowe) zagrożenia i możliwości dla organizacji (widok z zewnątrz). Przykładami tego są ryzyko utraty reputacji w przypadku przypadków korupcji, wprowadzenie nowych podatków od emisji dwutlenku węgla lub możliwości rozwoju nowych zrównoważonych produktów o obiegu zamkniętym.

 

Jakie decyzje w ramach podwójnej istotności?

 

Zgodnie z koncepcją podwójnej istotności kwestia zrównoważonego rozwoju może być istotna z punktu widzenia wpływu i/lub z perspektywy ryzyka i szansy. Chociaż CSRD zawiera pewne wytyczne w tym zakresie, ostatecznie organizacja będzie musiała sama określić, czy dany temat jest istotny, czy nie, i musi uzasadnić dokonywane przez siebie wybory. Ocena, które tematy są najbardziej istotne dla organizacji i dlatego muszą zostać uwzględnione w jej raportach dotyczących zrównoważonego rozwoju, jest niezbędnym wczesnym krokiem w kierunku zgodności z CSRD. Wyniki takiej oceny określają, w kategoriach specyficznych dla CSRD, które standardy raportowania, ujawnienia i punkty danych powinny zostać uwzględnione w raportowaniu organizacji na temat zrównoważonego rozwoju, a które można w uzasadniony sposób pominąć.

 

Jakie kroki, aby przygotować ocenę podwójnej istotności?

 

Poniżej możesz znaleźć podstawowe kroki, które należy wykonać, aby przeprowadzić ocenę podwójnej istotności. 

 

Krok 1: Zidentyfikuj i zaangażuj interesariuszy

Krok 2: Sporządź listę potencjalnie istotnych kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju

Krok 3: Zdefiniuj wpływ, ryzyko i szanse

Krok 4: Ocena wpływu ryzyka

Krok 5: Oceń możliwości finansowe i ryzyko

Krok 6: Sporządź przegląd istotności

Krok 7: Implementacja 

 

Ponadto CSRD wymaga od firm ujawnienia, w jaki sposób uwzględniają kwestie zrównoważonego rozwoju w swoich procesach planowania strategicznego. Obejmuje to omówienie, w jaki sposób wynikają istotne wpływy, ryzyka i możliwości oraz wymagają dostosowania modelu biznesowego, pozycji rynkowej i łańcucha wartości (dziś i w przyszłości). Podsumowując, wymagania te prowadzą do rosnącej potrzeby wyraźnego rozważenia wpływu na zrównoważony rozwój i przyjęcia długoterminowej perspektywy przy opracowywaniu strategii korporacyjnej. Ujawnienie planów działania wymaga również od firm wiarygodnego sformułowania, w jaki sposób zapewnią rozwiązywanie kwestii zrównoważonego rozwoju w organizacji i które części organizacji należy zaangażować.

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób przygotować ocenę podwójnej istotności zapraszam do konsultacji, możesz z nami skontaktować się na kilka sposobów:

  • wysyłając email w zakładce KONTAKT 
  • na Whatsup (w prawnym dolnym rogu naszej strony)
  • bezpośrednio w wiadomości na LinkedIN
Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO