Wpływ ESG na sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Opublikowano w

Nowe raportowanie ESG co musisz wiedzieć (2)

Lidia Grzegorczyk

O raportowaniu ESG i regulacjach, które zostały nałożone w lipcu 2023 na przedsiębiorców pisałam TUTAJ.

Dziś nieco szerzej o wpływie dyrektywy na sektor MŚP.

 

Raportowanie ESG (Environmental, Social and Governance) to sposób prezentowania informacji o działaniach przedsiębiorstw w obszarach związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością biznesu i dobrym zarządzaniem. Raportowanie ESG jest coraz bardziej popularne i wymagane przez inwestorów, regulatorów i klientów, którzy chcą mieć pewność, że współpracują z firmami odpowiedzialnymi i zrównoważonymi.

 

Raportowanie ESG może mieć znaczący wpływ na sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Z jednej strony, raportowanie ESG może być szansą dla MŚP na poprawę swojej reputacji, zwiększenie zaufania i lojalności klientów, uzyskanie dostępu do nowych źródeł finansowania i rynków oraz oszczędność kosztów dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami i ryzykiem. Z drugiej strony, raportowanie ESG może stanowić wyzwanie dla MŚP ze względu na brak wiedzy, narzędzi i zasobów do opracowania i wdrożenia strategii ESG, a także na dodatkowe obciążenie administracyjne i koszty związane z przygotowaniem i publikowaniem raportów ESG.

 

Aby skorzystać z korzyści płynących z raportowania ESG i uniknąć potencjalnych zagrożeń, MŚP powinny podjąć następujące kroki:

 

  1. Zdiagnozować swoją sytuację pod kątem ESG, identyfikując swoje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia w tym obszarze.
  2. Zdefiniować swoją wizję i cele ESG, dostosowane do specyfiki branży, rynku i grup interesariuszy. O tym pisałam w artykule TUTAJ.
  3. Opracować plan działania ESG, określający konkretne inicjatywy, wskaźniki i terminy realizacji celów ESG.
  4. Wdrożyć plan działania ESG, angażując pracowników, partnerów i dostawców w proces zmiany.
  5. Komunikować swoje działania i wyniki ESG, wykorzystując różne kanały i formaty, takie jak raporty roczne, strony internetowe, media społecznościowe czy certyfikaty i nagrody.

 

Raportowanie ESG nie jest jednorazowym projektem, ale ciągłym procesem doskonalenia. Dlatego MŚP w Polsce powinny regularnie monitorować i oceniać swoje postępy w zakresie ESG, a także aktualizować swoją strategię i plan działania ESG w zależności od zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań interesariuszy. Raportowanie ESG w kolejnych latach zgodnie z Dyrektywą CSRD stanie się nie tylko obowiązkiem dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników, ale także przewagą konkurencyjną dla MŚP w Polsce.

 

Więcej szczegółów możesz pozyskać podczas dedykowanych warsztatów ESG, podczas których szczegółowo pracujemy nad konkretnym wyzwaniem w przedsiębiorstwie. Warsztat możesz zakupić TUTAJ lub zapisać do nas w wiadomości KONTAKT lub linked IN.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO