Dekarbonizacja metodą CRREM a ESRSy

Opublikowano w

LinkedIN (8)

Lidia Grzegorczyk

1. Co łączy analizę CRREM i raportowanie ESG w branży nieruchomości?

W dzisiejszym artykule dowiesz się:

🔹Dlaczego bez metodyki CRREM nie przygotujesz poszczególnych wskaźników w raporcie ESG dla branży nieruchomości.

🔹 Jak łączyć metodykę monitorowania ryzyka emisji z raportem ESG.

🔹 Dlaczego sektor nieruchomości będzie wykorzystywał metodykę CRREM.

 

2. Krótko jednak wyjaśnijmy podstawowe pojęcia

Wyjaśnijmy w pierwszej kolejności CSRD.

CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive to Dyrektywa wprowadzająca obowiązek w zakresie sprawozdawczości niefinansowej dla przedsiębiorstw w całej UE w tym również w Polsce.

Zasady zaczną obowiązywać w latach 2024-2028, natomiast to ostatni moment, aby zacząć przygotowywać się do raportowania, zbierania danych a przede wszystkim wiedzy, której brak w zakresie ESG – szczególnie w obszarach energetyki, emisji gazów i odpadów.

Co się zmieni:

🔸 Od 1 stycznia 2024 r. dla dużych spółek interesu publicznego (zatrudniających powyżej 500 pracowników) już objętych dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, ze sprawozdaniami do 2025.

🔸 Od 1 stycznia 2025 r. dla dużych przedsiębiorstw, które obecnie nie podlegają dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (z ponad 250 pracownikami i/lub 40 mln EUR obrotów i/lub 20 mln EUR całkowitych aktywów), ze sprawozdaniami do 2026.

🔸 Od 1 stycznia 2026 r. dla MSP i innych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, ze sprawozdaniami do 2027 r. MSP mogą zrezygnować do 2028.

Wydaje się, że dla niektórych jeszcze dużo czasu, jednak z doświadczenia wiem, że pierwsze raporty firm i spółek potrafią być przygotowywane prawie rok (powód prozaiczny: brak danych, zasobów, wiedzy wewnątrz organizacji oraz procesów przepływu danych).

3. Czas na metodykę CRREM

Metodyka CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor – monitorowanie ryzyka emisji w nieruchomościach) zapewnia branży nieruchomości przejrzyste, oparte na nauce ścieżki dekarbonizacji zgodne z paryskimi celami klimatycznymi dotyczącymi ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 2°C, z ambicjami do 1,5°C. Ścieżki te umożliwiają zainteresowanym stronom z branży oszacowanie ryzyka emisji dwutlenku węgla i związanego z nim zmieniającymi się oczekiwaniami rynkowymi i regulacjami prawnymi, objętymi tym, co jest klasyfikowane jako „ryzyko związane z przejściem”.

CRREM oferuje kompleksowe ramy skoncentrowane na narażeniu na ryzyko emisji dwutlenku węgla, a także zawiera elementy niezbędne do przeprowadzenia analizy scenariuszy. Dzięki analizie CRREM przedsiębiorcy z branży nieruchomości i wszyscy, którzy wynajmują duże powierzchnie (np. sektor spożywczy, transport i wiele innych) mają możliwość:

🔸 Dowiedzieć się więcej o swoich (związanych z nieruchomościami) emisjach dwutlenku węgla i ogólnych emisjach gazów cieplarnianych,

🔸 Opracowania strategii dotyczących mitygacji,

🔸 Prezentacji inwestorom informacji dot. dostosowania ich portfeli nieruchomości do ścieżek dekarbonizacji zgodnych z wymogami Paryża (w tym scenariusze 1,5°C i 2°C),

🔸 Oszacowań emisje zagregowane dla analizy portfela nieruchomości,

🔸 Śledzić łagodzenie emisji gazów cieplarnianych w czasie każdego roku i oceniaj postępy inwestorów w zakresie emisji dwutlenku węgla,

🔸 Monetyzować ryzyka przejścia dla operacyjnych emisji dwutlenku węgla / Kwantyfikacja ryzyka na poziomie nieruchomości i portfela,

🔸 Wspierać przejrzystość i komunikację dotyczącą celów ESG,

🔸 Przeanalizować wpływ modernizacji na całkowitą wydajność węglową (wymiana węgla wcielonego na oszczędności operacyjne),

🔸 Zwizualizować wydajność energetyczną pojedynczych nieruchomości, portfeli i firm,

🔸 Zastosować sprawdzoną i niezawodną metodologię opartą na konwergencji SBti SDA,

🔸 Pokazać inwestorom na rynku nieruchomości dostosowanie ich portfela do porozumienia klimatycznego z Paryża,

🔸 Zapewnij zgodność z wieloma innymi standardami i inicjatywami (GRESB, INREV, PCAF itp.).

 

4. Jak zatem łączyć Dyrektywę CSRD oraz jej Wytyczne Techniczne (ESRS) z metodyką CRREM?

 

W ramach przygotowania raportu ESG według Dyrektywy CSRD, przedsiębiorstwa będą uwzględniały przejście na zrównoważoną gospodarkę i ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 °C zgodnie z porozumieniem paryskim na postawie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych.

Opublikowane przez EFRAG Wytyczne Techniczne [Draft] ESRS E1 Climate change (Zimany klimatu) w listopadzie 2022 roku w ramach ujawnienia wskaźnika E1-4 Cele związane z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowaniem się do niej wskazuje, że:

(…) przedsiębiorstwo określa udział celu w odniesieniu do każdego odpowiedniego Zakresu emisji GHG (1, 2 lub 3). Przedsiębiorstwo określa metodę zastosowaną do obliczenia emisji gazów cieplarnianych z zakresu 2 uwzględnionych w celu (tj. metodę lokalizacyjną lub rynkową) (…) Źródło: EFRAG

oraz

(…) przedsiębiorstwo przedstawia informacje za okres docelowy z odniesieniem do konkretnej sektorowej ścieżki emisji, jeśli jest dostępna, lub międzysektorowej ścieżki emisji zgodnie z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5°C. W tym celu przedsiębiorstwo oblicza wyrównaną wartość docelową 1,5°C dla Zakresu 1 i 2 (oraz, w stosownych przypadkach, oddzielną wartość dla Zakresu 3), względem której można określić jego własne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych lub cele pośrednie w odpowiednich Zakresach być w porównaniu.(…) Źródło: EFRAG

W związku z powyższym przedsiębiorstwo powinno ujawnić:

✅ W odniesieniu do swoich działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, dźwigni dekarbonizacji i ich szacowanego ilościowego wkładu w osiągnięcie celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w podziale na każdy zakres (1, 2 i 3).

✅ Czy planuje przyjęcie nowych technologii i ich rolę w osiągnięciu celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

✅ Czy i w jaki sposób uwzględniła różnorodne scenariusze klimatyczne, w tym przynajmniej scenariusz klimatyczny zgodny z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5°C, w celu wykrycia odpowiednich środowiskowych, społecznych, technologicznych, rynkowych i politycznych związane z tym zmiany i określić swoje dźwignie dekarbonizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe metodyka CRREM pozwala na obliczenie ww. scenariuszy i implementacji niezbędnych danych do raportu ESG, uwzględniając również wszystkie analizy i dane, które zostały przedstawione w ramach wyjaśnienia definicji w niniejszym artykule. Jednocześnie możesz uzupełnić dane w raporcie ESG, które podają Wytyczne Techniczne ESRS:

Rys. Cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wraz z działaniami na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Źródło: EFRAG, [Draft] ESRS E1 Climate change, December 2023.

5. Jak możemy Tobie pomóc?

 

VELMA ESG jest pierwszym w Polsce akredytowanym dostawcą usługi analizy CRREM, a także pierwszą w Polsce platformą do raportowania ESG certyfikowaną przez międzynarodowe wytyczne GRI. Dzięki tym akredytacjom masz pewność, że Twoje analizy są wykonywane zgodnie z postanowieniami i regulacjami.

W następstwie tego partnerstwa szczegółowe wytyczne dotyczące ustalania celów opublikowane w 2023 zapewnią firmom z sektora nieruchomości jasność potrzebną do wyznaczania celów klimatycznych. Jako oficjalni dostawcy metodyki CRREM, VELMA ESG i inicjatywa CRREM współpracują, aby zapewnić sektorowi nieruchomości konkretne i skuteczne plany działań na rzecz dekarbonizacji.

 

 

Z przyjemnością skontaktujemy się z Tobą i przeanalizujemy budynki, które warto wziąć pod uwagę w raportowaniu i scenariuszach dekarbonizacji.

 

✅ Zaproponujemy właściwy model współpracy dopasowany do obecnego zapotrzebowania (możemy być częścią wewnętrznych zespołów Twojej firmy lub zewnętrznym partnerem wspierającym).

✅ Jesteśmy również otwarci na konsultacje, podczas których wyznaczamy wspólne cele i ścieżki dekarbonizacji dla Twoich nieruchomości.

✅  Możesz również skorzystać z naszego szkolenia CRREM, które znajdziesz TUTAJ.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO