ESRSy dla MŚP – ujawnienia B1 i B2, cz.2

Opublikowano w

LinkedIN (6)

Lidia Grzegorczyk

W poprzednim artykule dot. ESRS dla MŚP publikowaliśmy kto i kiedy powinien przygotować wskaźniki: ESRSy dla MŚP – kto i kiedy? cz.1 – Velma ESG

 

Dziś część 2 dotycząca wskaźników B1 i B2.

Wychodząc na przeciw, na naszej platformie uruchomiliśmy pilotażowe 3 miesięczne testy ESRS dla MŚP, dzięki którym możesz sprawdzić co powinieneś przygotować w raportowaniu ESG.

W dzisiejszej części dowiesz się:

✅ jaki jest podstawa przygotowania wskaźników ESRS dla MŚP – ujawnienie B1,

✅ jakie są praktyki przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę – ujawnienie B2,

✅ jakie wskaźniki przygotować dla wersji podstawowej oraz rozszerzonej,

 

 

1. Ujawnienie B1 – podstawa przygotowania

 

 

We wskaźniku B1 przedsiębiorstwo ujawnia, którą z poniższych opcji wybrała przygotowując swój raport zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem Standardu ESRS:

  • OPCJA A: Moduł podstawowy (tylko);
  • OPCJA B: Moduł podstawowy i moduł narracyjny-PAT (Policies, Actions and Targets);
  • OPCJA C: Moduł Podstawowy i Moduł Partnerów Biznesowych; Lub
  • OPCJA D: Moduł podstawowy, Moduł Narracyjny-PAT i Moduł Partnera Biznesowego.
 1. czy raport zrównoważonego rozwoju został sporządzony w sposób skonsolidowany (tzn. raport
  zawiera informacje o przedsiębiorstwie i jego spółkach zależnych), czy też indywidualny (tj.
  raport ogranicza się wyłącznie do informacji przedsiębiorcy);
 2. w przypadku skonsolidowanego raportu zrównoważonego rozwoju, wykaz spółek zależnych wraz z
  adresem ich siedziby1, omówione w raporcie

Powyższe moduły zostaną opisane w kolejnych publikacjach z uwagi na ich obszerność. Natomiast dziś publikowana jest lista ujawnień w podziale na moduły:

 

 

Moduł podstawowy :

Ujawnienia B 1 i B 2 oraz podstawowe wskaźniki (B 3 – B 11) . Moduł ten stanowi podejście docelowe dla mikroprzedsiębiorstw i minimalny wymóg dla pozostałych przedsiębiorców. Analiza istotności nie jest wymagana.

 • Metryka B 3 – Emisje energii i gazów cieplarnianych,
 • Metryka B 4 – Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby,
 • Metryka B 5 – Różnorodność biologiczna,
 • Metryczny B 6 – Woda
 • Metryka B 7 – Wykorzystanie zasobów, gospodarka o obiegu zamkniętym i gospodarka odpadami,
 • Metryka B 8 – Siła robocza – Ogólna charakterystyka,
 • Ujawnienie B 9 – Pracownicy – Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Ujawnienie B 10 – Siła robocza – Wynagrodzenie, negocjacje zbiorowe i szkolenia,

 

Moduł narracyjny PAT :

Moduł ten definiuje ujawnienia opisowe (N1 – N5) w odniesieniu do Polityk, Działań i Celów (PAT), które należy zgłosić, jeśli przedsiębiorstwo je posiada. Moduł ten jest proponowany przedsiębiorstwom, które sformalizowały i wdrożyły PAT. Analiza istotności jest wymagana w celu ujawnienia, które kwestie zrównoważonego rozwoju są istotne dla działalności i organizacji przedsiębiorstwa.

 • Ujawnienie nr 1 – Strategia: model biznesowy i inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem,
 • Ujawnienie nr 2 – Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem materiałów,
 • Ujawnienie nr 3 – Zarządzanie kwestiami zrównoważonego rozwoju materialnego,
 • Ujawnienie nr 4 – Kluczowi interesariusze,
 • Ujawnienie nr 5 – Zarządzanie: obowiązki związane ze kwestiami zrównoważonego rozwoju,

 

Moduł Partnerów Biznesowych: 

Moduł ten ustawia dodatkowe punkty danych, które prawdopodobnie zostaną uwzględnione w żądaniach danych od pożyczkodawców, inwestorów i klientów korporacyjnych przedsiębiorstwa. Analiza istotności jest wymagana, aby ograniczyć raport jedynie do punktów danych, które są istotne dla przedsięwzięcia.

 • Ujawnienie BP 1 – Przychody z niektórych sektorów,
 • Ujawnienie BP 2 – Obowiązki związane ze kwestiami zrównoważonego rozwoju,
 • Ujawnienie BP 3 – Cel redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • Ujawnienie BP 4 – Plan przejściowy dotyczący łagodzenia zmiany klimatu,
 • Ujawnienie BP 5 – Sektorowe wskaźniki referencyjne UE dostosowane do Paryża,
 • Ujawnienie BP 6 – Zagrożenia fizyczne wynikające ze zmian klimatycznych,
 • Ujawnienie BP 7 – Stosunek odpadów niebezpiecznych do odpadów radioaktywnych,
 • Ujawnienie BP 8: Dostosowanie do instrumentów uznanych na arenie międzynarodowej,
 • Ujawnienie BP 9: Procesy monitorowania zgodności i mechanizmy, którymi należy się zająć naruszenia,
 • Ujawnienie BP 10 – Naruszenia Wytycznych OECD dot Przedsiębiorstwa wielonarodowe lub Wytyczne ONZ (w tym zasady i prawa określone w 8 konwencje Deklaracji MOP i Międzynarodowej Karty Praw Człowieka),
 • Ujawnienie BP 11 – Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym,
 • Ujawnienie BP 12 – Liczba praktykantów

 

 

2. Ujawnienie 2 – przejście na zrównoważoną gospodarkę

 

Przedsiębiorstwo może krótko opisać konkretne praktyki przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę, jeżeli je stosuje. Praktyki obejmują to, co przedsiębiorstwa robią w praktyce, aby zmniejszyć swój negatywny wpływ i zwiększyć swój pozytywny wpływ na ludzi i środowisko, aby przyczynić się do bardziej zrównoważonej gospodarki. Praktyki w tym kontekście nie obejmują działań filantropijnych (np. darowizn), ale na przykład szkolenia w zakresie zrównoważonego rozwoju dla pracowników, współpracę z uniwersytetami w związku z projektami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, wysiłki na rzecz zmniejszenia zużycia wody i energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo lub zapobiegania zanieczyszczeniom, a także inicjatywy w celu poprawy bezpieczeństwa produktów. Ujawnienie to nie jest wymagane, gdy przedsiębiorca przygotowuje raport zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem modułu Narrative-PAT. [1]

 

Zachęcamy do kontaktu oraz bezpłatnych 15 minutowych konsultacji na Velma ESG

 

[1] Opracowano na podstawie [Draft] Voluntary ESRS for non-listed Small- and Medium-Sized Enterprises – Exposure Draft (VSME ESRS ED), z dnia 8.11.2023, EFRAG.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO