Nowości w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Opublikowano w

linkedin

Lidia Grzegorczyk

Nowe aktualizacje w zakresie sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw opublikowane 21.06.2022.

 

Cele aktualizacji CSRD

 

21.06.2022 zostało osiągnięte wstępne porozumienie między Radą a Parlamentem Europejskim w sprawie dyrektywy dot. sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD).

Celem porozumienia jest usunięcie niedociągnięć w istniejących przepisach dotyczących ujawniania informacji niefinansowych, których jakość była niewystarczająca, aby umożliwić ich właściwe uwzględnienie przez inwestorów.

 

Jakie nowości?

 

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw zmienia dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej z 2014 r. Wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze i zapewnia, że duże firmy są zobowiązane do zgłaszania kwestii zrównoważonego rozwoju, takich jak prawa środowiskowe, prawa socjalne, prawa człowieka i czynniki zarządzania.

CSRD wprowadza również wymóg certyfikacji sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju, a także poprawia dostępność informacji, wymagając ich publikacji w dedykowanej sekcji raportów zarządczych firmy.

 

Kogo dotyczy dyrektywa?

 

  • Duże przedsiębiorstwa

Przepisy UE dotyczące informacji niefinansowych mają zastosowanie do dużych spółek zatrudniających ponad 500 pracowników oraz do wszystkich dużych spółek i wszystkich spółek notowanych na rynkach regulowanych. Spółki te są również odpowiedzialne za ocenę informacji na poziomie swoich spółek zależnych.

  • MŚP

Zasady dotyczą również MŚP, biorąc pod uwagę ich specyfikę. W okresie przejściowym MŚP będą mogły skorzystać z klauzuli opt-out, co oznacza, że ​​będą one zwolnione ze stosowania dyrektywy do 2028 r.

  • Pozostałe przedsiębiorstwa

W przypadku firm pozaeuropejskich wymóg przedstawienia raportu zrównoważonego rozwoju dotyczy wszystkich firm osiągających obroty netto w wysokości 150 mln EUR w UE i posiadających co najmniej jedną spółkę zależną lub oddział w UE. Spółki te muszą przedstawić sprawozdanie dotyczące ich wpływu ESG,  tzn. wpływu na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie, zgodnie z definicją zawartą w niniejszej dyrektywie.

 

 Kto zapewnia jakość raportowania?

 

Sprawozdawczość musi być poświadczona przez akredytowanego niezależnego audytora lub podmiot certyfikujący. Aby zapewnić, że firmy przestrzegają zasad raportowania, niezależny audytor lub podmiot certyfikujący musi zapewnić, że informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju są zgodne ze standardami certyfikacji przyjętymi przez UE. Sprawozdawczość spółek spoza Europy musi być również poświadczona przez audytora europejskiego lub audytora z siedzibą w kraju trzecim.

 

Od kiedy będą obowiązywać przepisy?

 

CSRD wprowadzi obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki – zarówno publiczne, jak i prywatne. Te mające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane do przygotowania raportu niefinansowego już od 2023 roku. Trzy lata później regulacje obejmą wszystkie spółki notowane na rynku regulowanym.

Stosowanie rozporządzenia będzie odbywać się w trzech etapach:

  • 1 stycznia 2024 r. dla spółek już podlegających dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej;
  • 1 stycznia 2025 r. dla spółek, które nie podlegają obecnie dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej;
  • 1 stycznia 2026 r. dla MŚP notowanych na giełdzie, małych i nieskomplikowanych instytucji kredytowych oraz wewnętrznych zakładów ubezpieczeń.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie informacji zamieszczonych na stronie tutaj.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO