Caste study – obliczenia emisji gazów dla wskaźnika ESRS E1

Opublikowano w

LinkedIN (12)

Lidia Grzegorczyk

Czego dowiesz się z dzisiejszego artykułu:

🔹 Kto jest objętym raportowaniem ESG.

🔹 Jak obliczyć jeden ze wskaźników zgodny ze Standardami ESRS, przykład dla emisji gazów E1

🔹Jak policzy emisje CO2 dla gazu ziemnego, diesla, energii elektrycznej, papieru, wody dla przedsiębiorstwa produkcyjnego.

🔹Jak policzyć emisje CO2 dla podróży służbowych (według jazdy autem służbowym oraz samolotem)

🔹 Od czego zacząć, aby przygotować się do analizy danych w swojej firmie.


W grudniu 2022 roku oficjalnie została opublikowana Dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) to oznacza, że obowiązek w zakresie sprawozdawczości niefinansowej obejmie około 50 000 przedsiębiorstw w UE. Będzie to miało ogromny wpływ na firmy, ich dostawców, audytorów i konsultantów. Szerzej o tym kogo obejmą przepisy pisałam TUTAJ.

 

Co się zmieni?

 

  • Przejrzystość w kwestiach ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania ma stać się normą dla dużych firm
  • UE zostanie liderem w światowych standardach raportowania zrównoważonego rozwoju
  • Około 50 000 firm, które mają zostać objęte nowymi przepisami, w porównaniu z obecnymi 11 700

Co dalej?

 

Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po dacie publikacji. Zasady zaczną obowiązywać w latach 2024-2028:

  • Od 1 stycznia 2024 r. dla dużych spółek interesu publicznego (zatrudniających powyżej 500 pracowników) już objętych dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, ze sprawozdaniami do 2025 r.
  • Od 1 stycznia 2025 r. dla dużych przedsiębiorstw, które obecnie nie podlegają dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (z ponad 250 pracownikami i/lub 40 mln EUR obrotów i/lub 20 mln EUR całkowitych aktywów), ze sprawozdaniami do 2026 r.
  • Od 1 stycznia 2026 r. dla MSP i innych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, ze sprawozdaniami do 2027 r. MSP mogą zrezygnować do 2028 r.

 

Jak obliczyć emisje CO2 dla przykładowych danych w mojej firmie?

 

Zanim przejdziemy do obliczeń zamieszczam krótki wstęp.

Zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną budynków to jedne z podstawowych informacji, które będą dostarczane do raportów ESG, dlatego warto, aby dane były agregowane na przestrzeni lat. Obecnie nowoczesne budynki w większości posiadają systemy BMS, które mają możliwość agregacji danych, niemniej jednak są budynki, w których brak tych systemów uniemożliwia ich sprawne wyselekcjonowanie. Należy jednocześnie zwrócić uwagę na emisje pochodzące z tzw. zakresów 1, 2 oraz 3, według metodyki GHG Protocol.

  • Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje powstające w obiektach należących do organizacji lub przez nią nadzorowanych, wskutek spalania paliw w źródłach stacjonarnych lub mobilnych, a także emisje procesowe i ulatnianie się z instalacji czynników chłodniczych będących gazami cieplarnianymi.
  • Zakres 2 obejmuje pośrednie emisje. W praktyce nie powstają na terenie organizacji, ale wiążą się z wytwarzaniem energii, którą kupuje ona z zewnątrz. Obejmują energię elektryczną, cieplną, parę technologiczną, chłód.
  • Zakres 3 to najbardziej kompleksowe ujęcie wpływu firmy na emisje. Uwzględnia on całość łańcucha wartości firmy – począwszy od śladu węglowego zawartego w materiałach czy półproduktach wykorzystanych do produkcji bądź świadczonych usług, aż do emisji związanych z wykorzystaniem produktu przez końcowych użytkowników i jego końcową utylizacją. Wszelkie źródła emisji mieszczące się w ww. zakresach będą prezentowane w raportach ESG. Niektóre z nich obecnie można zaobserwować w sprawozdaniach i raportach niefinansowych przygotowywanych przez zarządców nieruchomości.

Jak zatem podejść do obliczeń?

 

Krok 1: Skompletuj dane ze wszystkich źródeł, które są źródeł emisji gazów w Twojej firmie. (Jeśli potrzebujesz wsparcia w odpowiedniej klasyfikacji napisz do nas TUTAJ).

Krok 2: Obliczenia. Na potrzeby tego case study podaję oczywiście przykładowe liczby i wartości.

Zakres* Źródło Wartość źródła Jednostka  Przelicznik Jednostka Dane źródłowe Emisje CO2 [tonCO2eq/rok]
1 Gaz ziemny 1000 MWh 0,18455 MgCO2/MWh DEFRA 184,55
1 Czynnik chłodniczy R410 0,0001 Mg 2088 Mg CO2/MWh IPCC 0,21
2 Energia elektryczna** 3050 MWh 0,814 Mg CO2/MWh KOBIZE 2482,70
3 Zużycie wody 5 m3 0,000344 Mg/m3 DEFRA 0,002

*Zgodnie z wytycznymi GHG Protocol (na potrzeby obliczeń można również przeprowadzić metodę wykorzystującą gęstość oraz wartość opałową).
**Dla uproszczenia obliczeń przyjęto metodę location based

 

Krok 3: Dokonać obliczeń dla 3 lat wstecz i przeanalizować trend emisji gazów cieplarnianych.

Oczywiście pozostaje jeszcze prognoza i cele emisji na 2025, 2030 oraz 2050, natomiast tę część można przygotować metodyką CRREM, dla której VELMA ESG jest pierwszym w Polsce dostawcą.

Obliczenia ww. oraz wszystkie niezbędne do przygotowania raportu ESG masz możliwość przygotować na naszej platformie VELMA ESG, pierwszej w Polsce certyfikowanej przez międzynarodowe wytyczne GRI.

W kolejnym artykule przybliżymy Wam szczegóły metodyki CRREM i analizy scenariuszy dekarbonizacji dla portfela nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu TUTAJ

 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO