CSRD przyjęte. Jakie zmiany dla przedsiębiorstw?

Opublikowano w

LinkedIN (2)

Lidia Grzegorczyk

Parlament przyjmuje nowe zasady sprawozdawczości dla przedsiębiorstw – co to oznacza?


Wszystkie duże przedsiębiorstwa w UE będą musiały ujawniać dane dotyczące wpływu ich działalności na ludzi i planetę oraz wszelkich zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju, na które są narażone.

 

Przyjęta 10.11.2022 roku 525 głosami za, przy 60 głosach przeciw i 28 wstrzymujących się, dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD) [1] zwiększy publiczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, zobowiązując je do regularnego ujawniania informacji na temat ich wpływu na społeczeństwo i środowisko. Celem jest ograniczenie „greenwashing”, wzmocnienie społecznej gospodarki rynkowej UE oraz stworzenie podwalin pod standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym.

 

Co się zmieni?

 

  • Przejrzystość w kwestiach ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania ma stać się normą dla dużych firm
  • UE zostanie liderem w światowych standardach raportowania zrównoważonego rozwoju
  • Około 50 000 firm, które mają zostać objęte nowymi przepisami, w porównaniu z obecnymi 11 700

Punktem wyjścia do prac nad CSRD było przekonanie, że obecne przepisy dotyczące ujawniania informacji niefinansowych (NFRD ) są w dużej mierze niewystarczające. CSRD wprowadza bardziej szczegółowe wymogi sprawozdawcze dotyczące wpływu przedsiębiorstw na środowisko, prawa człowieka i społeczeństwo. Są one oparte na wspólnych kryteriach zgodnych z celami klimatycznymi UE . Komisja przyjmie pierwszy zestaw norm do czerwca 2023 r. [2]

 

Kogo obejmą przepisy?

 

Nowe wymogi sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju UE będą miały zastosowanie do wszystkich dużych spółek, niezależnie od tego, czy są notowane na giełdach, czy nie. Firmy spoza UE prowadzące znaczną działalność w UE (o obrotach powyżej 150 mln euro w UE) również będą musiały spełnić wymogi. Objęte zostaną również MŚP notowane na giełdzie, ale będą miały więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów.

Dla prawie 50 000 firm w UE zbieranie i udostępnianie informacji na temat zrównoważonego rozwoju stanie się normą, w porównaniu z około 11 700 firmami objętymi obecnymi przepisami.

 

Co dalej?

 

Oczekuje się, że Rada przyjmie wniosek 28 listopada 2022, po czym zostanie on podpisany i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Zasady zaczną obowiązywać w latach 2024-2028:

  • Od 1 stycznia 2024 r. dla dużych spółek interesu publicznego (zatrudniających powyżej 500 pracowników) już objętych dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, ze sprawozdaniami do 2025 r.
  • Od 1 stycznia 2025 r. dla dużych przedsiębiorstw, które obecnie nie podlegają dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (z ponad 250 pracownikami i/lub 40 mln EUR obrotów i/lub 20 mln EUR całkowitych aktywów), ze sprawozdaniami do 2026 r.
  • Od 1 stycznia 2026 r. dla MSP i innych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, ze sprawozdaniami do 2027 r. MSP mogą zrezygnować do 2028 r.

 

Potrzebujesz skonsultować lub rozpocząć zbieranie danych do raportowania ESG zapraszam na konsultacje, bardzo chętnie odpowiem na pytania.

KLIKNIJ TUTAJ KONSULTACJE

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO