Raportowanie ESG, wskaźnik ESRS E1 – po co potrzebny firmie?

Opublikowano w

Nowe raportowanie ESG co musisz wiedzieć (4)

Lidia Grzegorczyk

Rozpoczynamy serię artykułów poświęconych standardom sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS – EU Sustainability Reporting Standards). W najbliższych publikacjach uwzględnimy:

 • ESRS E1 – Zmiany klimatu (szczegóły również tutaj)
 • ESRS E2 – Zanieczyszczenia
 • ESRS E3 – Woda i zasoby
 • ESRS E4 – Bioróżnorodność i ekosystem
 • ESRS E5 – Źródła i ekonomia cyrkularna
 • ESRS S1, S2, S3, S4 oraz ESRS G1

W tej serii artykułów przyjrzymy się bliżej każdemu z tych obszarów i wskaźnikom, które służą do ich pomiaru i oceny. Dowiemy się, co oznaczają poszczególne litery ESG i jakie są najważniejsze kwestie z nimi związane. Poznamy też przykłady dobrych praktyk i wyzwań, przed którymi stoją firmy w zakresie ESG. W tym cyklu artykułów będę omawiać, czym jest ESG i jakie są jego korzyści dla biznesu i społeczeństwa. Dziś skupię się na jednym z wskaźników ESRS, czyli E1 – Emisji gazów cieplarnianych.

Zacznijmy od pierwszej litery – E, czyli środowiska. To obszar, który dotyczy wpływu firmy na środowisko naturalne i klimat. Do najważniejszych wskaźników środowiskowych należą:

 

 • Emisja gazów cieplarnianych (GHG) – to ilość dwutlenku węgla i innych gazów, które firma emituje do atmosfery w wyniku swojej działalności. Emisja GHG przyczynia się do globalnego ocieplenia i zmian klimatu, dlatego firmy powinny dążyć do jej redukcji lub neutralizacji.
 • Zużycie energii – to ilość energii elektrycznej lub paliw, które firma zużywa do swojej działalności. Zużycie energii wiąże się z kosztami i emisją GHG, dlatego firmy powinny starać się poprawiać swoją efektywność energetyczną i korzystać z odnawialnych źródeł energii.
 • Zużycie wody – to ilość wody, którą firma zużywa do swojej działalności lub wprowadza do środowiska. Zużycie wody ma wpływ na zasoby wodne i ekosystemy, dlatego firmy powinny minimalizować swoje zapotrzebowanie na wodę i dbać o jej jakość.
 • Gospodarka odpadami – to sposób, w jaki firma zarządza odpadami powstającymi w wyniku jej działalności. Odpady mogą być źródłem zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, dlatego firmy powinny ograniczać ich ilość i segregować je odpowiednio do recyklingu lub utylizacji.
 • Bioróżnorodność – to zróżnicowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na Ziemi. Bioróżnorodność jest niezbędna dla funkcjonowania ekosystemów i dostarczania usług ekosystemowych, takich jak zapylanie czy oczyszczanie wody. Firmy powinny szanować bioróżnorodność i unikać negatywnego wpływu na nią.

 

Wskaźnik E1 mierzy emisję GHG przedsiębiorstwa na jednostkę przychodu lub wartości dodanej. Im niższy jest wskaźnik ESRS E1-6, tym lepiej dla środowiska i reputacji firmy. Wskaźnik E1 pomaga ocenić, jak przedsiębiorstwo radzi sobie z redukcją swojego śladu węglowego i jak porównuje się z konkurencją w tej dziedzinie.

 

Aby obliczyć wskaźnik E1, należy podzielić całkowitą emisję GHG przedsiębiorstwa przez jego przychód lub wartość dodaną. Emisja GHG może być podzielona na trzy zakresy (scopes):

– Zakres 1: bezpośrednia emisja GHG z własnych źródeł, np. spalanie paliw w pojazdach czy kotłach.
– Zakres 2: pośrednia emisja GHG z zakupionej energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej.
– Zakres 3: pośrednia emisja GHG z działalności poza kontrolą przedsiębiorstwa, np. transport towarów, podróże służbowe, odpady.

Przykładowo, jeśli przedsiębiorstwo emituje 100 ton CO2e (równoważnik dwutlenku węgla) w zakresie 1, 50 ton CO2e w zakresie 2 i 150 ton CO2e w zakresie 3, a jego przychód wynosi 10 milionów złotych, to jego wskaźnik E1 wynosi:

E1 = (100 + 50 + 150) / 10 = 30 ton CO2e / mln zł

 

Oczywiście, wskaźnik E1 może się różnić w zależności od sektora, rodzaju działalności i wielkości przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest, aby porównywać wskaźnik E1 z podobnymi firmami lub średnią branżową. Można też śledzić zmiany wskaźnika E1 w czasie i sprawdzać, czy przedsiębiorstwo realizuje swoje cele redukcji emisji GHG.

 

Wskaźnik E1 jest ważnym narzędziem do oceny wpływu przedsiębiorstwa na środowisko i jego zaangażowania w walkę ze zmianą klimatu. Wskaźnik E1 może być też używany przez inwestorów, klientów i regulatorów do podejmowania decyzji biznesowych i społecznych. Im niższy jest wskaźnik E1, tym lepsza jest pozycja konkurencyjna firmy i jej reputacja.

 

To tylko niektóre z wskaźników środowiskowych, które firmy mogą monitorować i raportować. W następnym artykule omówię kolejny wskaźnik ESRS – E2 – Zużycie energii. Zapraszam do śledzenia mojego bloga i dzielenia się swoimi opiniami i pytaniami w komentarzach!

 

Z przyjemnością pomożemy i odpowiemy na pytania.

Zapraszam do konsultacji na naszej stronie oraz bezpośredniego kontaktu w formularzu kontaktowym.

 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO