Jak policzyć emisje dla zakresu 3 – Transport i dystrybucja na niższym szczeblu łańcucha dostaw

Opublikowano w

LinkedIN (9)

Lidia Grzegorczyk

W dzisiejszym wpisie dowiesz:

 • co to jest zakres 3 dla kategorii nr 9 – transport i dystrybucja na niższym szczeblu łańcucha dostaw, zgodnie z GHG Protocol,
 • jak policzyć emisje w zakresie 3 dla kategorii 9 według GHG Protocol,
 • jak stosować oraz jakie są granice obliczeniowe dla zakresu 3 w kategorii 9,
 • jak mogę wykorzystać obliczenia emisji dla zakresu 3 w raporcie ESG dla wytycznych ESRS.

 

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że wraz z obowiązkiem wynikającym z CSRD, pojawiły się obowiązki raportowania emisji gazów w zakresie 1,2 oraz 3. Poniżej krótkie przypomnienie czym są emisje dla poszczególnych zakresów.

 

Zakres 1: To bezpośrednie emisje powstające w obiektach należących do firmy lub przez nią nadzorowanych, na przykład wskutek spalania paliw w źródłach stacjonarnych lub mobilnych, a także emisje procesowe i ulatnianie się z instalacji czynników chłodniczych będących gazami cieplarnianymi.[1]

 

Zakres 2: To pośrednie emisje, które nie powstają na terenie firmy, ale wiążą się z wytwarzaniem energii, którą firma kupuje z zewnątrz. Obejmują energię elektryczną, cieplną, parę technologiczną, chłód. [1]

 

Zakres 3: To najbardziej kompleksowe ujęcie wpływu firmy na emisje. Uwzględnia on całość łańcucha wartości firmy – począwszy od śladu węglowego zawartego w materiałach czy półproduktach wykorzystanych do produkcji bądź świadczonych usług, aż do emisji związanych z wykorzystaniem produktu przez końcowych użytkowników i jego końcową utylizacją. [1]

 

Dziś skupimy się na zakresie 3 oraz jednej z 15 kategorii w tymże zakresie. Weźmiemy pod lupę kategorię nr 9 transport i dystrybucja na niższym szczeblu łańcucha dostaw oraz sposób jej obliczeń według wytycznych GHG Protocol.

 

1. Co to jest zakres 3 emisji kategoria 9

 

Transport i dystrybucja na niższym szczeblu łańcucha dostaw jest to kategoria nr 9 zakresu 3 w liczeniu emisji gazów cieplarnianych według wytycznych GHG Protocol.

 

Co to jest kategoria nr 9?

 

Transport i dystrybucja produktów sprzedanych przez spółkę sporządzającą sprawozdanie w roku sprawozdawczym pomiędzy oddziałami spółki sporządzającej sprawozdanie a konsumentem końcowym (jeżeli nie jest opłacana przez spółkę sporządzającą sprawozdanie), w tym sprzedaż detaliczna i magazynowanie (w pojazdach i obiektach niebędących własnością spółki sporządzającej sprawozdanie ani przez nią kontrolowanych) firma.

Do najważniejszych informacji dla zakresu 3 liczenia emisji GHG w kategorii 9 należą:

 • Do tej kategorii zaliczają się emisje powstałe w roku sprawozdawczym, powstałe w wyniku transportu i dystrybucji sprzedawanych produktów w pojazdach i obiektach niebędących własnością ani kontrolowanych przez spółkę raportującą.
 • Do tej kategorii zaliczają się także emisje pochodzące z handlu detalicznego i magazynowania.
 • Usługi transportu wychodzącego i dystrybucji zakupione przez spółkę sporządzającą raport są wyłączone z kategorii 9 i ujęte w kategorii 4 (transport i dystrybucja na wyższym szczeblu łańcucha dostaw), ponieważ firma sporządzająca raport kupuje daną usługę.
 • Kategoria 9 obejmuje wyłącznie emisje powstałe w wyniku transportu i dystrybucji produktów do punktów sprzedaży.

 

Emisje z dalszego transportu i dystrybucji mogą wynikać z transportu/przechowywania sprzedanych produktów w pojazdach/obiektach niebędących własnością firmy sporządzającej raport. Na przykład:

 • Magazyny i centra dystrybucyjne
 • Obiekty handlowe
 • Transport lotniczy
 • Transport kolejowy
 • Transport drogowy
 • Transport morski.

Do tej kategorii przedsiębiorstwa mogą zaliczać emisje pochodzące od klientów podróżujących do i ze sklepów detalicznych, co może być istotne w przypadku przedsiębiorstw będących właścicielami lub operatorami obiektów detalicznych.
Jeżeli przedsiębiorstwo składające sprawozdanie sprzedaje produkt pośredni, przedsiębiorstwo powinno zgłosić emisje powstałe w wyniku transportu i dystrybucji tego produktu pośredniego pomiędzy punktem sprzedaży prowadzonym przez przedsiębiorstwo sporządzające raport a konsumentem końcowym (jeżeli ostateczne zastosowanie produktu pośredniego jest znane) lub klientom biznesowym (jeżeli ostateczne zastosowanie półproduktu nie jest znane). [2]

 

2. Obliczanie emisji z transportu (downstream)

 

Emisje z transportu na niższym szczeblu powinny być zgodne z metodami obliczeniowymi opisanymi w kategorii 4 (Transport i dystrybucja na wyższym szczeblu łańcucha dostaw). Rysunek 1 pokazuje, jak ustalić, w jaki sposób należy uwzględnić emisję z transportu i dystrybucji sprzedanych produktów. Firmy mogą stosować metodę opartą na paliwie, odległości lub wydatkach.

 

Minimalna granica, która podlega obliczeniom

Emisje z zakresu 1 i 2 dostawców usług transportowych, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych, które powstają podczas użytkowania pojazdów i obiektów (np. w wyniku zużycia energii) Opcjonalnie: emisje w cyklu życia związane z produkcją pojazdów, obiektów lub infrastruktury

Rys. 1 Rozliczanie emisji z transportu i dystrybucji sprzedawanych produktów. Źródło: GHG Protocol, Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions.[2]

Przykład obliczeniowy:

 

Firma A sprzedaje drewno do produkcji mebli. Firma B zajmuje się produkcją drewna do produkcji mebli i sprzedażą detaliczną. Przedsiębiorstwo A gromadzi informacje na temat masy drewna sprzedanego przedsiębiorstwu B i szacuje odległości transportu następujących elementów w dalszej części łańcucha dostaw:

 • Z punktu sprzedaży do Firmy B (jeśli nie została opłacona przez Firmę A).
 • Od zakładu produkcyjnego Firmy B do centrów dystrybucji detalicznej.
 • Od centrów dystrybucji detalicznej do punktów sprzedaży detalicznej.

 

Założono następujące dane:

B – kupujący

sprzedaż produktu – 4 tony

Całkowita odległość transportu (downstream) – 2000 km

Rodzaj transportu – ciężarówka >3,5 do 7,5 tony

Wskaźnik emisji – 0,2 kg CO2/tone/km

 

Wyniki emisji z transportu w dolnym łańcuchu dostaw:

4 x 2000 x 0,2 = 1600 kgCO2e

 

Jeśli ten opis był dla Ciebie zrozumiały z przyjemnością wspomożemy Ciebie w obliczeniu emisji gazów cieplarnianych GHG do raportu ESG, w którym emisje gazów są obowiązkowe. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje 20 minutowe. Velma ESG 

 

 

 

 

Źródła: Opis zakresów [1] klimatopedia.pl oraz [2] GHG Protocol, Guideline.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO