Lista wskaźników ESG dla sektora małych i średnich firm

Opublikowano w

LinkedIN (10)

Lidia Grzegorczyk

W dzisiejszej części dowiesz się:

✅ jaki jest podstawa przygotowania wskaźników ESRS dla MŚP – lista wskaźników

✅ jakie są podstawowe wskaźniki ESG dla SME (mała i średnie przedsiębiorstwa nie będące na giełdzie)

✅ jakie wskaźniki przygotować dla wersji podstawowej oraz rozszerzonej,

 

 

1. Ujawnienie B1 – podstawa przygotowania

 

 

We wskaźniku B1 przedsiębiorstwo ujawnia, którą z poniższych opcji wybrała przygotowując swój raport zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem Standardu ESRS:

  • OPCJA A: Moduł podstawowy;
  • OPCJA B: Moduł podstawowy i moduł narracyjny-PAT (Policies, Actions and Targets);
  • OPCJA C: Moduł Podstawowy i Moduł Partnerów Biznesowych; Lub
  • OPCJA D: Moduł podstawowy, Moduł Narracyjny-PAT i Moduł Partnera Biznesowego.
 1. Opisz czy raport zrównoważonego rozwoju został sporządzony w sposób skonsolidowany (tzn. raport
  zawiera informacje o przedsiębiorstwie i jego spółkach zależnych), czy też indywidualny (tj.
  raport ogranicza się wyłącznie do informacji przedsiębiorcy);
 2. W przypadku skonsolidowanego raportu zrównoważonego rozwoju, wykaz spółek zależnych wraz z
  adresem ich siedziby1, omówione w raporcie

Powyższe moduły zostaną opisane w kolejnych publikacjach z uwagi na ich obszerność.

 

 

VSME ED (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie)

 

W dniu 24.01.2024 EFRAG rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie projektu standardu ESRS dla MŚP notowanych na giełdzie (ESRS LSME ED) oraz projektu standardu dotyczącego standardu dobrowolnej sprawozdawczości dla MŚP nienotowanych na giełdzie (VSME ED). Konsultacje będą otwarte do 21 maja 2024 r.[1]

EFRAG opracowała także dobrowolny standard raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju dla nienotowanych na giełdzie MŚP (VSME). Pakiet pomocy KE dla MŚP z września 2023 r. odnosi się do VSME jako środka wspierającego MŚP w dostępie do zrównoważonego finansowania. W niniejszym projekcie standardu zaproponowano proste narzędzie raportowania, które ma pomóc nienotowanym na giełdzie mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom (nienotowanym na giełdzie MŚP) w odpowiadaniu na prośby o informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, które otrzymują od partnerów biznesowych (tj. banków, inwestorów lub większych przedsiębiorstw, dla których dostawcami są nienotowane na giełdzie MŚP) w skuteczny i proporcjonalny sposób, a także w celu ułatwienia ich udziału w przejściu na zrównoważoną gospodarkę. W oparciu o akceptację rynku oczekuje się, że VSME ED ujednolici obecne liczne wnioski o dane ESG (które stanowią znaczne obciążenie dla MŚP nienotowanych na giełdzie), zmniejszając liczbę otrzymywanych przez nie nieskoordynowanych wniosków. Oczekuje się, że pomoże im to w uzyskaniu lepszego dostępu do pożyczkodawców, inwestorów i klientów. [1]

 

Moduł podstawowy:

 

Ujawnienia B 1 i B 2 oraz podstawowe wskaźniki (B 3 – B 11) . Moduł ten stanowi podejście docelowe dla mikroprzedsiębiorstw i minimalny wymóg dla pozostałych przedsiębiorców. Analiza istotności nie jest wymagana.

 

Wskaźniki podzielono na obszary:

 • moduł podstawowy (szczegółowo opisany tutaj: ESRSy dla MŚP – ujawnienia B1 i B2, cz.2 – Velma ESG)
  • B1 bazowe informacje
  • B2 udział w zrównoważonej gospodarce
 • wskaźniki środowiskowe
  • B3 energia i emisje gazów cieplarnianych (opisany tutaj: ESRS dla MŚP cz.3 wskaźnik B3 – Velma ESG)
  • B4 zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
  • B5 bioróżnorodność
  • B6 woda
  • B7 zasoby i gospodarka cyrkularna, zarządzanie odpadami
 • wskaźniki społeczne
  • B8 charakterystyka pracowników
  • B9 BHP
  • B10 wynagrodzenia i szkolenia
  • B11 pracownicy w łańcuchu wartości, społeczności wykluczone, konsumenci i odbiorcy końcowi
 • wskaźniki ładu korporacyjnego
  • B12 polityka antykorupcyjna [1]

 

Moduł narracyjny PAT :

 

Moduł ten definiuje ujawnienia opisowe (N1 – N5) w odniesieniu do Polityk, Działań i Celów (PAT), które należy zgłosić, jeśli przedsiębiorstwo je posiada. Moduł ten jest proponowany przedsiębiorstwom, które sformalizowały i wdrożyły PAT. Analiza istotności jest wymagana w celu ujawnienia, które kwestie zrównoważonego rozwoju są istotne dla działalności i organizacji przedsiębiorstwa.

 • Ujawnienie nr 1 – Strategia: model biznesowy i inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem,
 • Ujawnienie nr 2 – Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem materiałów,
 • Ujawnienie nr 3 – Zarządzanie kwestiami zrównoważonego rozwoju materialnego,
 • Ujawnienie nr 4 – Kluczowi interesariusze,
 • Ujawnienie nr 5 – Zarządzanie: obowiązki związane ze kwestiami zrównoważonego rozwoju,

 

Moduł Partnerów Biznesowych: 

 

Moduł ten ustawia dodatkowe punkty danych, które prawdopodobnie zostaną uwzględnione w żądaniach danych od pożyczkodawców, inwestorów i klientów korporacyjnych przedsiębiorstwa. Analiza istotności jest wymagana, aby ograniczyć raport jedynie do punktów danych, które są istotne dla przedsięwzięcia.

 • Ujawnienie BP 1 – Przychody z niektórych sektorów,
 • Ujawnienie BP 2 – Obowiązki związane ze kwestiami zrównoważonego rozwoju,
 • Ujawnienie BP 3 – Cel redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • Ujawnienie BP 4 – Plan przejściowy dotyczący łagodzenia zmiany klimatu,
 • Ujawnienie BP 5 – Sektorowe wskaźniki referencyjne UE dostosowane do Paryża,
 • Ujawnienie BP 6 – Zagrożenia fizyczne wynikające ze zmian klimatycznych,
 • Ujawnienie BP 7 – Stosunek odpadów niebezpiecznych do odpadów radioaktywnych,
 • Ujawnienie BP 8: Dostosowanie do instrumentów uznanych na arenie międzynarodowej,
 • Ujawnienie BP 9: Procesy monitorowania zgodności i mechanizmy, którymi należy się zająć naruszenia,
 • Ujawnienie BP 10 – Naruszenia Wytycznych OECD dot Przedsiębiorstwa wielonarodowe lub Wytyczne ONZ (w tym zasady i prawa określone w 8 konwencje Deklaracji MOP i Międzynarodowej Karty Praw Człowieka),
 • Ujawnienie BP 11 – Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym,
 • Ujawnienie BP 12 – Liczba praktykantów

 

Zachęcamy do skorzystania z wersji pilotażowej platformy do raportowania ESG, Po więcej zapraszamy do zadawania pytań lub kontakt: Velma ESG

 

[1] Przetłumaczone ze strony News – EFRAG EFRAG’S PUBLIC CONSULTATION ON TWO EXPOSURE DRAFTS ON SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS FOR SMES

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×

Cześć, jak mogę pomóc w ESG?

× Umów się na DEMO